Obsługa klienta i utracone mienie

Obsługa klienta i utracone mienie

Jakiekolwiek naruszenie zasad lub zobowiązań Airport Bus Express należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
info@airportbusexpress.co.uk, a odpowiedni dział wystosuje odpowiedź w terminie 30 dni od daty wniesienia skargi.

Odpowiedzialność i odszkodowanie

Spółka wypłaci odszkodowanie za wszelkie szkody majątkowe lub osobiste powstałe w wyniku zaniedbań mieszczących się w ramach jej odpowiedzialności w następujących przypadkach:

Szkoda wyrządzona nieumyślnie stronom trzecim przez nasze pojazdy (w tym pasażerom podróżującym w dowolnych celach);

Utrata bagażu (wyłączając pieniądze, cenne przedmioty lub mienie), na który kupiono bilet: w takim przypadku maksymalna kwota wypłacana przez Autostradale wynosi 100 GBP.

Przypadkowe uszkodzenie odzieży.

Aby dochodzić roszczeń w kwotach wymienionych powyżej, należy zgłosić zdarzenie kierowcy oraz poinformować o nim Autostradale e-mailem na adres claims@autostradale.it, wówczas zostaną wszczęte niezbędne procedury.

Utracone przedmioty

Wszelkie pozostawione na pokładzie jednego z naszych autokarów przedmioty zostaną zaniesione przez pracowników do biura mieszczącego się pod adresem:
Yard 4
Stansted Distribution Centre
Start Hill
Bishop’s Stortford,
CM22 7DG.

Aby zapytać o utracone mienie, należy wysłać e-mail na adres
lostandfound@airportbusexpress.co.uk