Warunki

Warunki

1. O nas

Właścicielem i koordynatorem niniejszej strony internetowej airportbusexpress.co.uk jest:

Airport Bus Express Ltd.
Yard 4
Stansted Distribution Centre
Start Hill
Bishop’s Stortford,
CM22 7DG
Numer VAT 220 4443 55. Spółka zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 09272728

E-mail: info@airportbusexpress.co.uk.

Aby się z nami skontaktować, należy skorzystać z powyższych danych lub formularza na stronie kontaktowej.

2. Dokonywanie zakupu

2.1 Zakupiony bilet nie podlega refundacji.
2.2 Po zaakceptowaniu zamówienia prześlemy e-mailem bilet, który należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.
2.3 Bilet należy mieć przy sobie podczas podróży:
Bilet należy zabrać ze sobą w przypadku każdej podróży naszym autokarem i okazać go kierowcy. Pasażerowie, którzy nie wezmą biletu lub nie okażą go na życzenie, zostaną uznani za podróżujących bez biletu. W razie braku biletu podczas wsiadania do autokaru, i w zależności od dostępności miejsc, bilet należy kupić u kierowcy. W przypadku zakupu biletu elektronicznego należy zapewnić możliwość wyświetlenia go na smartfonie w każdym momencie na życzenie kierowcy lub innego upoważnionego pracownika Airport Express Bus.
2.4 Ilustracje produktów na niniejszej stronie służą wyłącznie celom demonstracyjnym.
2.5 Podczas gdy dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przedstawione informacje były jak najbardziej dokładne, są one przybliżone i udostępnione w dobrej wierze.
2.6 Niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu.
2.7 Składając zamówienie, pasażer akceptuje niniejsze warunki, a także naszą politykę prywatności i warunki korzystania ze strony.

3. Jak złożyć zamówienie

3.1 Zamówienie można złożyć na naszej stronie internetowej, zaznaczając wybrany produkt i dodając go do koszyka. W każdym momencie można z niego usunąć niechciane pozycje.
3.2 Opłaty za przewóz będą widoczne przed złożeniem zamówienia.
3.3 Opłatę za towary należy uiścić w całości w momencie dokonywania zamówienia.
3.4 W przypadku zakupów online korzystamy z bezpiecznych serwisów do płatności internetowych. Za zamówienie można zapłacić kartą Visa, Mastercard lub Delta/Connect.
3.5 Ceny promocyjne mają zastosowanie wyłącznie w określonych okresach.
3.6 Wszystkie ceny na stronie internetowej podane są w funtach szterlingach i zawierają podatek VAT według aktualnej stawki.
3.7 Po potwierdzeniu zamówienia dokonywanie zmian może nie być możliwe lub może wiązać się z dodatkową opłatą.
3.8 Po zakończeniu zamówienia bilet zostanie wysłany e-mailem.
3.9 Do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących transakcji korzystamy z serwisu Sage Pay; więcej informacji na temat polityki bezpieczeństwa Sage Pay można znaleźć tutaj:
www.sagepay.co.uk/policies/security-policy

4. Informacje dotyczące biletu

4.1 Bilety nie podlegają refundacji.
4.2 Bilet wysłany e-mailem nie podlega refundacji.
4.3 Bilet jest otwarty i ważny w obie strony.
4.4 Bilet można wykorzystać tylko raz, ale można upoważnić do wykorzystania go dowolną osobę.
4.5 W przypadku zmiany ceny, bilet jest ważny przez 90 dni od daty zmiany ceny.

5. Anulowanie i zwroty

5.1 Bilet nie podlega refundacji ani zwrotowi.

6. Odpowiedzialność

6.1 Produkty sprzedawane na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane w sposób odpowiadający wszystkim stosownym przepisom prawa Zjednoczonego Królestwa. Nie możemy zapewnić ani oświadczyć, że odpowiadają wymogom prawnym poza Zjednoczonym Królestwem.
6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikowe straty w zyskach ani straty uboczne. Nie należy zatem rezerwować instalacji towarów, zanim nie zostaną dostarczone i sprawdzone.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności za stronę internetową:
airportbusexpress.co.uk
Niniejsze oświadczenie zawiera nasze obowiązki wobec klientów odnośnie do naszej strony internetowej. Niniejsze oświadczenie zostało udostępnione i zatwierdzone przez dostawcę formularzy prawnych LegalCentre.co.uk. Prosimy o zapoznanie się z nim w całości przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym oświadczeniu. Oświadczenie podlega aktualizacjom, należy więc wracać do niego w przyszłości.

1. Korzystanie ze strony internetowej

1.1 Zezwala się na korzystanie ze strony internetowej dla celów prywatnych oraz na drukowanie i pobieranie materiałów na niej zawartych, pod warunkiem że treść w żadnej części nie zostanie zmieniona bez naszej zgody. Nie wolno ponownie publikować materiałów zawartych na niniejszej stronie, ani w trybie online ani offline, bez naszej zgody.
1.2 Właścicielem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na niniejszej stronie jest nasza spółka bądź licencjodawcy i nie można ich rozpowszechniać bez naszej uprzedniej zgody.
1.3 Z zastrzeżeniem punktu 1.1, żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana bez naszego uprzedniego zezwolenia na piśmie.

2. Zachowanie odwiedzających

2.1 Za wyjątkiem danych osobowych, wykorzystanie których podlega naszej polityce prywatności, jakiekolwiek materiały wysyłane na tę stronę lub na niej publikowane nie będą uważane za zastrzeżone ani poufne. Jeśli odwiedzający nie określi inaczej, będziemy mogli kopiować, ujawniać, rozpowszechniać , załączać oraz w inny sposób wykorzystywać takie materiały do wszystkich celów.
2.2 Nie zezwala się podczas korzystania z niniejszej strony internetowej na publikowanie na niej, wysyłanie na nią lub z niej żadnych materiałów, w odniesieniu do których nie uzyskano wszystkich koniecznych zezwoleń, materiałów dyskryminujących, obscenicznych, pornograficznych, zniesławiających, pobudzających do nienawiści na tle rasowym, naruszających zasady poufności lub prywatności, mogących wywoływać rozdrażnienie lub niedogodności u innych osób, zachęcających do zachowania, które uznane zostałoby za przestępstwo lub stanowiących takie zachowanie, dających podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszających prawo obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie;

3. Ciągłość dostępności strony internetowej

3.1 Podejmujemy wszelkie mieszczące się w rozsądnych granicach kroki w celu zapewnienia dostępności strony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Mogą się jednak zdarzyć przerwy w dostępie do strony z powodu serwera lub innych przyczyn technicznych. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki niedostępności strony w żadnym okresie.

4. Łącza do i z innych stron internetowych

4.1 Wszelkie łącza do witryn internetowych stron trzecich umieszczone na niniejszej stronie internetowej zostały udostępnione wyłącznie dla wygody odwiedzających. Nie dokonywaliśmy przeglądu każdej z witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny stron trzecich ani za ich zawartość.
4.2 Osoby, które chciałyby zamieścić łącze do niniejszej strony, mogą to zrobić wyłącznie na zasadzie zamieszczenia łącza do strony, a nie powielania treści żadnej z podstron niniejszej strony, ani sugerowania w żaden sposób, że wspieramy jakiekolwiek usługi lub produkty, chyba że zostało to wcześniej z nami ustalone.
4.3 W przypadku umieszczenia łącza do naszej strony internetowej z naruszeniem punktu 4.2, strona umieszczająca łącze jest zobowiązana do pełnego zrekompensowania nam wszelkich poniesionych strat lub doznanych szkód.